Sunday, November 28, 2021
Home > News > App Store veliko čišćenje, uklonjeno 47 tisuća aplikacija

App Store veliko čišćenje, uklonjeno 47 tisuća aplikacija

Apple obrisao 47300 aplikacija na App Storeu.

Apple uklonio veliki broj aplikacija. Najzahvaćenija kategorija su Igre. Usprkos tome, bilježi se stalan porast broja novih aplikacija.

Prema pisanju portala Tech Crunch, a prema dostupnim podacima Sensor Towera, Apple je u proteklom mjesecu uklonio preko 47 tisuća aplikacija. S obzirom da se svaki mjesec prosječno ukloni 14 tisuća aplikacija, ovo nedavno čišćenje predstavlja veliki skok od 238% u odnosu na prosjek.

Najveći broj uklonjenih aplikacija bilježi kategorija Igre čiji udio u odnosu na ukupno uklonjene aplikacije iznosi 28%. Slijedi kategorija Zabava (8,99%), Knjige (8,96%), Edukacija (7%) i Lifestyle (6%). Kao razlog tako velikom čišćenju navodi se kako polovina uklonjenjih aplikacija nije bila ažurirana od svibnja 2015. godine dok je gotovo 25,6% aplikacija zadnje ažurirano u studenom 2013. godine.

App Store obrisao 47300 aplikacija u listopadu 2016.

Kako ističu u Appleu, usprkos navedenom čišćenju, App Store bilježi konstantan porast broja novih aplikacija te je trenutno dostupno preko 2 milijuna istih, a najnovije projekcije nalažu da bi do 2020. godine ta brojka porasla na 5 milijuna.